Programma

STERK voor Moorslede – Dadizele – Slyps

In 2017 werd STERK boven de doopfont gehouden. Met onze nieuwe partij willen we een politiek alternatief bieden aan alle inwoners van Moorslede, Dadizele en Slypskapelle. Onze ambitie is om een klaar en duidelijk antwoord te kunnen bieden op wat de inwoners vragen. Dit willen we doen met frisse ideeën, concrete oplossingen en veel persoonlijke contacten in onze drie dorpskernen. STERK wil de komende jaren een aantal ambitieuze doelstellingen realiseren, voortbouwend op de verwezenlijkingen uit het verleden.

STERK is heel fier om met haar sterke lijst naar de verkiezingen te stappen. De lijst bevat jonge, gemotiveerde kandidaten, maar ook kandidaten die reeds een mooie bagage aan ervaring met zich meedragen. Heel wat kandidaten nemen tal van engagementen op in het verenigingsleven. STERK bestaat niet alleen uit de kandidaten op de lijst, maar ook uit een grote groep sympathisanten die achter de schermen volop meewerken aan de groei van STERK.

Het STERK-team heeft experts in belangrijke domeinen als ruimtelijke ordening, mobiliteit, leefmilieu, sociaal beleid, jeugdbeleid, sport… Het volledige team werkte mee om het programma van STERK voor de verkiezingen van 14 oktober mee vorm te geven.

In een gemeente worden elke dag beslissingen genomen die een effect hebben op de inwoners. STERK wil zich niet in een ivoren toren gaan nestelen, maar wil de inwoners waar mogelijk betrekken bij deze beslissingen en wil de inwoners informeren over de verschillende beslissingen die STERK neemt en waarom STERK die neemt.

STERK wil geen beleid voeren dat gaat van verkiezing tot verkiezing, maar wel één dat zijn nut en deugd bewijst over de verschillende generaties heen.

STERK heeft een stevig programma klaar met voorstellen voor een aangename, actieve en veilige gemeente.