Programma

Een veilige en toegankelijke gemeente

STERK wil verder inzetten op een intensieve samenwerking met de politiezone en de brandweerzone waarvan het deel uit maakt. Dit in eerste instantie om de veiligheid van de inwoners van Moorslede, Dadizele en Slypskapelle te garanderen en een basisdienstverlening op het grondgebied te verzekeren. STERK wil het belang van de lokale politiepost en het gemeentelijke brandweerkorps alvast nogmaals benadrukken.

STERK wil over de ganse gemeente goed uitgeruste wegen, comfortabel en veilig voor alle gebruikers. In de dorpscentra geven we voorrang aan fietsers en voetgangers: zwaar vervoer en snelheid horen er zo weinig mogelijk thuis. Auto’s worden niet geweerd maar dienen voorrang te geven aan fietsers en voetgangers.

STERK wil gaan in de ganse gemeente toegankelijke voetpaden voorzien. Een voetpad moet breed genoeg zijn om minstens met een rolstoel of kinderwagen over te rijden. Op veel plaatsen moet men op vandaag nog op de rijweg wat zorgt voor onnodige gevaarlijke situaties.

Om de verkeersveiligheid in Moorslede te verbeteren, wil STERK snel werk maken van een verkeerscirculatieplan voor Moorslede, Dadizele en Slypskapelle met aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers, het weren van zwaar vervoer, het aanbieden van voldoende parkeercapaciteit en het creëren van veilige oversteekplaatsen.

Inzetten op verkeersveiligheid moet niet altijd samengaan met wegenwerken. Zo wil STERK inzetten op de realisatie van fiets- en schoolstraten, het inzetten van slimme verkeerslichten en het conflictvrij maken van kruispunten.

Moorslede ondertekende het Save-charter van de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen nog niet. STERK wil hier werk van maken en zich engageren om verschillende initiatieven te nemen om de zwakke weggebruikers te beschermen en de verkeersveiligheid te verhogen. De volgende jaren wil STERK acties opzetten en opvolgen hieromtrent.

Concreet actiepunt waar STERK voor wil gaan: STERK wil zich engageren om van elk voetpad in Moorslede een toegankelijk voetpad te maken.