Programma

Een leefbare gemeente

Moorslede telt op vandaag nog nooit zoveel inwoners als voorheen. In 2017 werd de kaap van 11.000 inwoners overschreden.

De voorbije jaren werden verschillende nieuwe verkavelingen gerealiseerd en breidde het aantal appartementsgebouwen gevoelig uit.  Bij de realisatie van dit bijkomend woonaanbod wil STERK aandacht hebben voor woonkwaliteit, leefbaarheid, duurzaamheid, mobiliteit en het waterbeheer.

Maar ook de kwaliteitsverbetering van het bestaande woonaanbod krijgt de nodige aandacht. We houden rekening met de vergrijzing en zorgen dat de groeiende groep ouderen kan beschikken over aangepaste huisvesting.

STERK wil het aanbod van de intergemeentelijke woondienst binnen Moorslede behouden en waar mogelijk uitbreiden.

De voorbije jaren kampte Moorslede helaas ook verschillende malen met wateroverlast. STERK wil daarom kijken met de bevoegde instanties om waar mogelijk extra buffering te voorzien of ingebuisde beken en grachten te heropenen.

Het huidige gemeentelijke ruimtelijk structuurplan dateert ondertussen van 2007. STERK wil de komende jaren werk maken van een nieuw ruimtelijk structuurplan dat klaar is om aan de noden en uitdagingen van de toekomst tegemoet te komen.