Programma

Een groene gemeente

Onderzoek toont aan dat 3 op 4 Vlamingen zich ergert aan zwerfvuil en dat 70% zich zorgen maakt over het leefmilieu en de vervuiling.  Helaas moeten we vaststellen dat klein afval nog te vaak op straat wordt gegooid.

STERK beseft dat dit een probleem is dat moeilijk door de gemeente kan worden aangepakt. STERK wil niet bij de pakken blijven zitten en bindt de strijd aan tegen zwerfvuil. Sterk wil zich engageren om in te zetten op intensievere sensibilisering en wil acties als “Mooimakers” sterker ondersteunen. STERK onderzoekt de mogelijkheden om de controles op sluikstorten op te voeren, die sancties tegen de vervuilers mogelijk maken.

STERK wil dat de gemeente in haar rol die ze heeft in het omgevingsbeleid, de nodige initiatieven neemt voor een stimulerend milieu- en waterbeleid dat rekening houdt met de eigenheden van elk gebied. STERK wil zich engageren om een groen beleid uit te bouwen.

De ingeslagen weg van pesticidenvrij  onderhoud wil STERK zeker verder zetten. Daarom willen we inzetten op een inrichting van  het openbaar domein waarbij het onderhoud op een zo efficiënt mogelijk manier en zonder het gebruik van chemische producten mogelijk wordt.

Moorslede heeft reeds verschillende publieke groene ruimtes, maar STERK wil de komende jaren toch nog minstens één nieuwe (en liefst meer) groene publieke ruimte creëren waar de inwoners zich kunnen uitleven maar ook tot rust kunnen komen.

Onze begraafplaatsen moeten mooie, goed onderhouden, serene ruimtes worden.

Ondanks het feit dat park Mariënstede 10 jaar terug volledig werd heraangelegd, is het belangrijk dat er jaarlijks de nodige aandacht wordt geschonken aan het onderhoud. STERK wil met de betrokken partijen samen zitten en wil zich engageren om de komende jaren werk te maken van o.a. de uitbaggering van de vijver.

Concreet actiepunt waar STERK voor wil gaan:  Realisatie van minstens één nieuwe groene publieke ruimte