Programma

Een gemeente waar iedereen zich kan uitleven

De verenigingen zijn en blijven de centrale spil in de vrijetijdsbeleving binnen Moorslede. STERK wil inzetten op een uitgebreid vrijetijdsaanbod voor alle inwoners.  Dat willen we realiseren door te voorzien in een gevarieerd aanbod en door de lokale verenigingen te ondersteunen in hun werk.

Ten aanzien van de verenigingen wil STERK de subsidiëring versterken en transparanter maken.

Het totale aanbod is op vandaag soms versnipperd over de verschillende gemeentelijke diensten. Door het oprichten van één geïntegreerde dienst Vrije Tijd willen we zorgen voor een gevarieerd en integraal vrijetijdsaanbod voor de inwoners. Ook wil STERK gaan voor één vrijetijdsloket waar je met alle vragen rond sport, jeugd en cultuur terecht kan.

Sport

Sport is belangrijk voor de gezondheid en voor het ontwikkelen van een sociaal weefsel in de

Gemeente, het is dan ook onze doelstelling om in Moorslede sport aan te bieden voor iedereen. Sport brengt mensen bij elkaar, zorgt voor ontspanning en onthaasting. Moorslede telt heel wat sportclubs die de inwoners de mogelijkheid bieden om zich in tal van sporten te ontwikkelen. STERK wil sportclubs de middelen en ruimte geven om hun werking te ontplooien.

Om te sporten is er vaak nood aan degelijke en toegankelijke  sportinfrastructuur. Gebouwen, speelvelden, kleedkamers, materiaal… noem maar op. STERK wil zich alvast engageren om de bestaande infrastructuur te optimaliseren en wil alvast de mogelijkheden naar uitbreiding toe op de agenda zetten.

STERK wil het systeem van de vrijetijdscheques breder verspreiden zodat elke inwoner de kans heeft om zich bij een sportclub aan te sluiten.

Jeugd

Moorslede telt heel wat jeugdbewegingen waarbij heel wat jongeren zich vrijwillig inzetten om andere jongeren de mogelijkheid te geven zich uit te leven en te ontplooien. STERK waardeert deze inzet enorm en wil juist daarom de jeugdverenigingen sterk ondersteunen.

De jeugdverenigingen van Moorslede beschikken met de 4-link over een degelijke en toereikende infrastructuur. STERK wil dan ook verder inzetten op een grondig beheer van deze infrastructuur zodat de kwaliteit hiervan behouden blijft.

STERK hecht veel belang aan laagdrempelige trefplekken waar jongeren elkaar kunnen en mogen ontmoeten. De jeugdhuizen van Moorslede en Dadizele spelen hierin een belangrijke rol.  STERK wil de jeugdhuizen verder blijven ondersteunen zodat ze hun rol in de toekomst verder kunnen uitbouwen.

De vakantiewerking (o.a. de speelpleinwerking) wordt erg gewaardeerd door de ouders. STERK wil hier blijven op inzetten, daarom willen we de ondersteuning voor animatoren versterken, zodat het voor hen ook aantrekkelijk blijft om in Moorslede actief te blijven.

Jongeren en kinderen moeten ook zoveel mogelijk in en rond hun thuisomgeving de ruimte krijgen om te spelen en te ontspannen. STERK wil hierop inzetten en wil gaan voor het creëren van speelruimtes, kleine speelpleintjes en het actief promoten van speelstraten. Waar mogelijk willen we zelfs gaan voor natuurlijke ‘speelimpulsen’ of elementen, zoals bergen, bosjes, struiken,… waar kinderen kunnen spelen, kampen bouwen,…

Cultuur

De vele culturele verenigingen zijn samen met de cultuurdienst de motor voor wat betreft de uitbouw van het cultureel aanbod in onze gemeente. STERK wil de verschillende verenigingen dan ook blijven ondersteunen. Niet alleen louter financieel (subsidiëring) maar ook logistiek. In de eerste plaats wil STERK de culturele accommodatie verbeteren waar nodig, zodat die aan de vereisten van de verenigingen voldoen.

Concreet actiepunt waar STERK voor wil gaan: Realisatie van buurtspeelpleinen