Programma

Een geëngageerde gemeente

STERK wil graag de inwoners mee betrekken bij het beleven in de gemeente. Veel inwoners hebben mooie ideeën om de samenhang in hun buurt/wijk te verbeteren. Bovendien is STERK ervan overtuigd dat inwoners, samen met de buren, over de nodige creativiteit, deskundigheid en motivatie beschikken om deze plannen tot een goed einde te brengen. Want een gedeelde verantwoordelijkheid met de buren kan leiden tot een wijk waar iedereen graag vertoeft.

 

STERK vindt dat de gemeente ook de opdracht heeft om af en toe eens buiten de gemeentegrenzen heen moet kijken. De  bijdrage van de gemeente in ontwikkelingssamenwerking wil STERK verder zetten. Hierbij kunnen subsidies voor wie als vrijwilliger of als student meewerkt aan een erkend project m.b.t. ontwikkelingssamenwerking zeker een optie zijn.  Ook voor evenementen die de bewustmaking van de noord-zuid problematiek willen versterken wil STERK subsidies voorzien.

Concreet actiepunt waar STERK voor wil gaan:  invoeren van wijkbudgetten om zo aan de ondernemende inwoners een serieuze duw in de rug te geven.