Programma

Een financieel gezonde gemeente

De voorbije jaren werd door de gemeente geïnvesteerd in een aantal grote projecten. Denk maar aan het nieuwe zwembad, de uitbreiding van de gemeenteschool, de dorpskernvernieuwing van Moorslede en Slypskapelle,…  Wetende dat de gemeentelijke schuldenlast nagenoeg niet daalde en dat de gevolgen van een aantal financiële engagementen de komende jaren volop in rekening zullen moeten worden gebracht, wil STERK desondanks blijven inzetten op een gezond evenwicht tussen inkomsten en uitgaven.

STERK wil gaan voor een realistisch en transparant financieel beleid dat de financiële gezondheid van de gemeente waarborgt. Dit betekent in eerst instantie dat er keuzes zullen moeten gemaakt worden: niet en/en maar of/of.

Daarom moet er de komende jaren erg omzichtig worden omgesprongen met geld voor grote investeringsprojecten. Zuinigheid, creativiteit en efficiëntie zijn begrippen die de basis moeten vormen om de gemeentelijke uitgaven in Moorslede beheersbaar te houden.

 

Concreet actiepunt waar STERK voor wil gaan: realistisch financieel beleid dat de financiële gezondheid van de gemeente waarborgt.