Programma

Een zorgzame gemeente

Iedereen komt en leeft graag op een plek waar men zich thuis voelt. STERK wil zich de komende jaren engageren om samen met de inzet van elke betrokken partij van Moorslede een zorgzame gemeente te maken.

Mensen worden ouder en de plaatsen binnen een woonzorgcentrum zijn beperkt. Ouderen hebben ook vaak de uitdrukkelijke wens om zo lang mogelijk thuis te blijven. Om dit mogelijk te maken spelen de mantelzorgers een erg belangrijke rol. Hun inzet en engagement is zeker niet evident, en verdient daarom al onze waardering. De gemeentelijke mantelzorgpremie is daar één van de

middelen voor. STERK wil blijven inzetten op de inzet van mantelzorgers en wil nagaan waar de mantelzorgpremie kan verhoogd worden en  waar de ondersteuning kan uitgebreid worden (infosessies, administratieve ondersteuning,…). Hiermee willen we het belang van de mantelzorgers benadrukken en willen we inzetten op de uitdagingen die op ons af komen.

Kinderopvang wordt steeds belangrijker in een maatschappij waar iedereen langer gaat werken en er opvang nodig is voor de kinderen. Wij zien de rol van de gemeente vooral in het ondersteunen en begeleiden van private kinderopvang en ondersteuning van de rol van de scholen in deze. De gemeente heeft in eerste instantie niet de taak alternatieven voor de private initiatieven aan te bieden maar STERK wil wel nagaan in hoeverre een gemeente toch een meer actieve rol moet opnemen. STERK wil samen met de sector en de scholen bepalen welke initiatieven er moeten genomen worden (aanbieden infrastructuur, subsidie startende initiatieven…) om te zorgen dat er een toegankelijke kinderopvang mogelijk blijft.

Concreet actiepunt waar STERK voor wil gaan:  Voorzien van een voldoende aanbod aan kinderopvang in Moorslede dit samen met de scholen en de betrokken sector.